SAĞLIKTA KALİTE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ KİTABIMIZ ÇIKTI!

Kitap satışına linkten ve diğer kitap satış sitelerinden ulaşabilirsiniz: https://www.kitapyurdu.com/kitap/saglikta-kalite-iyilestirme-yontemleri/498329.html Kitap içindekiler sayfasını yayınevi linkinden inceleyebilirsiniz: https://www.detayyayin.com.tr/urun/saglikta-kalite-iyilestirme-yontemleri#  

KIYASLAMA, EN İYİ UYGULAMA ve INOVASYON

Kıyaslamada en iyi (benchmark): bir geliştirme hedefi olarak en iyi olduğu belirlenen baz seviyesi veya en iyi uygulama olduğu belirlenenin tarifi ve ölçümü ile tanımlanan standart. En iyi uygulama: Kalite, maliyet, güvenlik ve diger anahtar organizasyonal yönlerden ortalamanın üzerinde sonuçlar üreten süreç, teknik veya yenilik. İyi ile kıyaslama(benchmarking): Sektör genelinin egiliminden bağımsız olarak sektörde belli… Okumaya devam et KIYASLAMA, EN İYİ UYGULAMA ve INOVASYON

“BEŞ NEDEN?” (5WHYs) ANALİZİ

Taiichi Ohno Toyota çalışanlarının hata ve problemlerinin kök nedenlerini sistematik olarak belirlemek için sistematik olarak hataları geriye doğru – kaynağına doğru takip etmeleri gerektiğini söyleyerek bunu “Bes Neden” analizi olarak adlandirmistir. Süreçle ilgili bilgisi olan tüm çalışanların beraberce soruşturmaya katılmasını gerektiren bir takım sürecidir. “Beş (5)” çokluğu belirtmek üzere ifade edilmiştir. “Neden” sorusunun grup tarafından… Okumaya devam et “BEŞ NEDEN?” (5WHYs) ANALİZİ

BASARISIZLIK HALLERİ ve ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA)

MUSTAFA SAİD YILDIZ Türkçe literatürde Hata Türleri Etki Analizi olarak kullanılan FMEA aslında ortaya çıkması muhtemel başarısızlık hallerinin etkileriyle beraber analiz edilmesini içerir. Bu nedenle içeriğini daha iyi yansıtması ve doha doğru anlaşılması için “hata” yerine başarısızlık, “türleri” yerine halleri ifadesi kullanılmıştır. Hatayı türlerine göre sınıflandırmadan çok her bir hatanın etkisiyle beraber analizi söz konusudur. Kalite iyilestirmesi… Okumaya devam et BASARISIZLIK HALLERİ ve ETKİLERİ ANALİZİ (FMEA)

STRATEJİK YÖNETİM TARİHİ VE KALİTE

SALİH SERBEST 20.yüzyılın başlarındaki sanayi devrimi ile ortaya çıkan ve “bilimsel yönetim” diye adlandırılan sistemler uzun yıllar üretimde etkili olmuşlardır. Bugün bile birçok iş yerinde Taylor metotlarının uygulandığını görebiliriz. Taylor dönemi öncesinde üretim kişiye özel olarak yapılırdı. Taylor bilimsel yönetimin öncülüğünü yaptı. Henry Ford montaj hattında Taylor’ın ilkelerini ve hareketli montaj hattını uygulayarak düşük maliyetli… Okumaya devam et STRATEJİK YÖNETİM TARİHİ VE KALİTE

Yayım tarihi
KALITE TARIHI olarak sınıflandırılmış

KÖK NEDEN ANALIZI SÜRECI

Bir olayin ne olduğunu, nasıl olduğunu ve neden olduğunu belirlemek amacli arastirmadir. 1.Belirgin olay (sentinel event) ortaya çıkışı, belirlenmesi: Söz konusu olayın hastanın hastalığı dışındaki durumlardan ileri gelmesi söz konusudur. Bir olay meydana gelmiş ve sonucunda hasta bundan zarar görmüş veya ölümle karşılaşmıştır. 2.Problemin tanımlanması/Başlangıç verisinin toplanması: Olayın arkasındaki problemin tanımlanması verilerin de toplanması ile… Okumaya devam et KÖK NEDEN ANALIZI SÜRECI

KURUM KÜLTÜRÜ

SALIH SERBEST Son otuz yılın en önemli özelliği, pazarların ve rekabetin giderek daha fazla globalleşmesi; yani siyasi sınırların yerinde durmasına karşın, ticari sınırların giderek ortadan kalkmasıdır. Her isteyenin her yere mal satabilmesi ve her yerde iş kurabilmesidir. İçinde yaşamakta olduğumuz çağın temel trendleri daha fazla değişim ve daha hızlı hareket eden bir çevreyse; Kurumumuzun kültürü… Okumaya devam et KURUM KÜLTÜRÜ

Yayım tarihi
YONETIM olarak sınıflandırılmış

IHI OPEN SCHOOL (AÇIK OKUL) SUBESI

IHI (ihi.org) IHI (ınstitute for Healthcare İmprovement – Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi Enstitüsü) Sağlık hizmetlerini hatalardan, israftan, gecikmelerden ve sürdürülemez maliyetlerden arındırarak yeniden dizayn etmek amacıyla Dr.Don Berwick ve bir grup arkadaşı tarafından Sağlıkta Kalite iyileştirme Ulusal Projesi kapsamında 1980lerden itibaren başlayan bir çalışmanın devamı olarak resmen 1991’de kuruldu. Bilimsel desteklerin biraraya getirilmesi ile başlatılan bu… Okumaya devam et IHI OPEN SCHOOL (AÇIK OKUL) SUBESI

Yayım tarihi
IHI.ORG olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

“SAGLIKTA KALİTE” KİMİN iŞi?

M.SAID YILDIZ Kalite bilincini kazanılması, icsellestirilmesi, kalite bilinci ve iyileştirme isteği ile davranılması nasıl sağlanabilir? Kalite bilincinin yayılması, tüm düzeylerin (merkez, hastane, birim vb) sürekli bir iyileştirme içinde kalmalarının sağlanması ve iyileştirilecek süreçlerin en iyi bilenleri olarak çalışanların kalite denklemine sokulması nasıl mümkün olur? EFQM mükemmellik modeli girdilerine çalışanları, sonuçlarına “calisanlarla ilgili sonuclar”i koymuş, öğrenme,… Okumaya devam et “SAGLIKTA KALİTE” KİMİN iŞi?

İÇ DENETİMİN KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ KONUSUNDA ÜSTLENMEMESİ GEREKEN FAALİYETLER

MANSUR UCAR  Risk iştahının belirlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin düzenlenmesi, riskler üzerine yönetim güvencesi verilmesi, risklere yönelik alınacak aksiyonların belirlenmesi ve risk yönetiminin sorumlusu olmak Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin üstlenmemesi gereken faaliyetlerdir. Çünkü bu faaliyetler, iç denetimin tarafsızlığını bozabilecek yönetime ait sorumluluklardır. İç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin kurulmasında veya geliştirilmesinde yönetime danışmanlık hizmeti verirken, “riskleri… Okumaya devam et İÇ DENETİMİN KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ KONUSUNDA ÜSTLENMEMESİ GEREKEN FAALİYETLER

Yayım tarihi
IC DENETIM olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş