ISO 9001:2015 REVIZYONU GELIYOR

YUSUF ZIYA ALPASLAN

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı komite taslak metni yayınlandı. 8 Mayıs 2014’ te ISO/DIS 9001 olarak yayınlanan ISO 9001 standardının, Ocak 2015’ de final taslağın (FDIS) oluşturulması ve Eylül 2015 itibariyle de son yayınının duyurulması öngörülmektedir.

ISO-2001-2008-2-ISO-9001-2015

Standardın birinci, ikinci ve üçüncü bölümlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve ISO 9001:2008 versiyonu ile aynıdır. Bu bölümlerde sadece üslup (yazım biçimi) değiştirilmiştir. Ancak dördüncü bölümden sekizinci bölüme kadar olan bölümlerde ciddi değişiklikler yapılmıştır. International Organization for Standardization (ISO) tarafından geliştirilen bu taslak standart yüksek seviye yapıya sahiptir. Standart ISO yönetim sistemleri ile ortak terimler içermektedir. Amaçlanan hedef birden fazla veya farklı yönetim sistemleri uygulayan organizasyonlar için ortak yapının oluşturulmasıdır. Diğer bir ifadeyle standardın diğer standartlara tam uyumlu hale getirilmesi hedeflenmektedir.

Standardın genel yapısı değiştirilmiştir. 8 ana başlıktan,10 ana başlığa çıkmıştır. ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının Başlıkları şunlardır;

 • İyileştirme (İmprovement)
 • Performans Değerlendirme (Performance Evaluation)
 • Operasyonel Planlama ve Kontrol (Operational Planning and Control)
 • Destek (Support)
 • Planlama (Planning)
 • Liderlik (Leadership)
 • Organizasyonun Bağlamı (Context of the Organization)
 • Terimler ve Açıklamalar (Terms and Definitions)
 • Atıf ve Referanslar (Normative References)
 • Amaç (Scope)

ISO 9001:2015’te Kalite Yönetim Prensipleri 7 adet olarak tanımlanmıştır. ISO 9001:2008 standardı 8 Kalite Yönetim Prensibini esas alır. ISO/TC 176 komitesinin uluslararası uzmanları tarafından gözden geçirilen ve güncellenen prensipler şu şekildedir;

 • Prensip olan ‘Yönetimde Sistem Yaklaşımı’ prensibi kaldırılmıştır.
 • Prensip ‘Çalışanların Katılımı’ (Involvement of people) ‘Çalışanların Yükümlülükleri, Taahhütleri’ olarak dilimize aktarabileceğimiz ‘Engagement of People‘ şeklinde değiştirilmiştir.
 • Prensip olan ‘Sürekli iyileştirme’ (Continual Improvement) prensibindeki ‘Sürekli’ tanımının Standart taslağının içerisinde olduğu gibi atıldığını sadece ‘İyileştirme’ tanımının kaldığını da belirtelim.
 • Prensip olan ‘Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım’ (Factual Approach To Decision Making) ‘Kanıta (Delil) Dayalı Karar Verme’ olarak aktarabileceğimiz ‘Evidence-Based Decision Making’ olarak değiştirilmiştir.
 • Son prensip olan ‘Karşılılı Çıkara Dayalı Tedarikçi İlişkileri’ (Mutually Beneficial Supplier Relationships) ‘İlişki Yönetimi’ (Relationship Management) olarak değiştirilmiştir.

Organizasyonu ve içeriğini anlama, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlama gerekliliği gelmiştir.

Proses yaklaşımı daha net tanımlanmıştır. 6 alt maddeden 10 maddeye yükseltilmiştir.

Liderlik, kalite prensibi olmasının yanı sıra, standart maddeleri arasına girmiştir.

Risk Yönetimi ve Önleyici faaliyetler konusunda, “Önleyici Faaliyetler” kaldırılmış; “Risk Bazlı Düşünme ve Risk Yönetimi” yaklaşımı getirilmiştir. “Risk” tanımı 6.1 “Fırsatlar” ile birleştirilmiştir. “Düzeltici Faaliyetler” 10.1 maddesinde kapsama alınmıştır.

Terminoloji değişmiştir.

 • “Doküman ve Kayıt” terimleri ‘Dokümante Bilgi’ olarak değiştirilmiştir.
 • “Ürün” terimi “Mal ve Hizmet” olarak değiştirilmiştir.
 • “Risk” terimi “Belirsizlik Etkisi” olarak tanımlanmıştır.
 • “Tasarımı ve Geliştirme” sadece “Geliştirme” olarak tanımlanmıştır.
 • “İzleme ve Ölçme” birbirinden ayrılmıştır.
 • Ürünler gibi hizmetler için de geliştirme dahil edilmiştir.
 • ISO 9001:2015 daha genel ve hizmet sektörü tarafından daha fazla kullanılabilir duruma getirilmiştir.
 • “Yönetim Temsilcisi” ve “Kalite El Kitabı” gereklilikleri ortadan kaldırılmıştır.

 

Bureau Veritas, (2014), http://www.bureauveritas.com.tr/

Kaliten.com, (2014), http://www.kaliten.com/

3 yorum

 1. Merhaba;
  ISO 9001:2015 ‘in bu aylarda çıkması gerekiyordu. Bilginiz var mı ne zaman Beta sürümden tam sürüme geçilecek?

  Saygılar

 2. Uzun zamandır beklendi, revizyonlar yapıldı ve çok da güzel bir standart ortaya çıktı. Gerçekten de kalite yönetim sisteminin kuruluş içerisinde daha kolay benimsenmesi için çok güzel revizyonlar yapılmış. Fakat buna rağmen firmalar geçiş için 2018’e kadar bekleteceklerdir diye düşünüyorum. Çünkü hala konuyu kavramış ne denetçi ne de danışman var. 🙂

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir