KIYASLAMA, EN İYİ UYGULAMA ve INOVASYON

Kıyaslamada en iyi (benchmark): bir geliştirme hedefi olarak en iyi olduğu belirlenen baz seviyesi veya en iyi uygulama olduğu belirlenenin tarifi ve ölçümü ile tanımlanan standart.

En iyi uygulama: Kalite, maliyet, güvenlik ve diger anahtar organizasyonal yönlerden ortalamanın üzerinde sonuçlar üreten süreç, teknik veya yenilik.

İyi ile kıyaslama(benchmarking): Sektör genelinin egiliminden bağımsız olarak sektörde belli fonksiyonlarda lider olduğu belirlenmiş birimlerle yapılan karşılaştırma.

KAVRAMLAR

Kendi organizasyonumuzun performansını diğerleriyle karşılaştırmak ve performans geliştirme imkanlarını tespit etmek amaçlı geliştirilmiş formal ölçüm süreci ve yönetim aracıdır.

Xerox tarafından 1979’da geliştirilmiş ve belirli bir fonksiyon özelinde dünyada en iyinin araştırılması ve bunun standart olarak benimsenmesi olarak uygulanmıştır.

G_A-Benchmarking-Graphic-iStock_000014477887

Sağlıkta kalite yönetimi faaliyetleri daha çok “kabul edilmiş ulusal standartları ve uygulama rehberleri”ne dayanmakta, karşılaştırma bu tür standartların ölçümleriyle gerçekleştirilmektedir.

Kıyaslama ihtiyacını belirleme ve umulan faydaları tespit edildikten sonra;

 • Kendi operasyonunun güçlü ve zayıf yönlerinin değerlendir,
 • Sektör liderleri ve rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri değerlendir,
 • İyi uygulamaları belirle, kopyala, modifiye et ve kendi işlemlerine uygula

Kıyaslama yaklaşımı iki şekilde yürütülebilir; tanımlayıcı (descriptive) ve veriye dayalı ölçümle gerçekleştirilebilir. Daha iyi veya en iyi uygulamaları incelemek organizasyonunuz ile o organizasyon arasında neden farklılık olduğunu öğretir ve bu farkı nasıl kapatacağınız konusunda bilgi verir.

En iyi veya daha iyi ile organizasyonunuz arasındaki boşluğun ne kadar olduğu ile ne zaman ve nerede gerçekleştiği hususları soruşturulur.

Farklılığın görülmesi yönetimin adanmışlığını artırır.

KIYASLAMA SÜREÇ ADIMLARI

Planlama:

Neyi kıyaslayacağını belirle

Karşılaştırılabilecek şirket ve organizasyonları belirle

Veri toplama metodunu belirle ve veri topla

Analiz

Mevcut performans boşluğunu belirle

Gelecekte hangi performans seviyesinde olacağının projeksiyonunu yap

Entegrasyon

Kıyaslanacak organizasyonla iletişime geç ve Kabul al

Fonksiyonel hedefleri belirle

Aksiyon

Aksiyon planlarını geliştir

Spesifik aksiyonu uygula ve gelişmeyi gözlemle

Kıyaslamayı tekrar kalibre et

Olgunluk

Liderlik geliştirilmiş,

Kıyaslama sonucu uygulamalar tamamen süreçlere entegre edilmiştir.

Profitcents-2

KATILIMCILARI ETKIN KIYASLAMA UYGULAMASI IÇIN EĞITME

 • Kıyaslamayı hızlı bir tamir değil uzun dönemli bir uygulama olarak tanımlayın
 • Süreçlere yönetim inisiyatifi olarak odaklanın,
 • Takım çalışması teknikleri üzerine eğitim verin,
 • Süreçleri değiştirmeye kalkmadan önce onları iyi bildiğinizden emin olun
 • Kıyaslama ve süreç verisini kullanmak için bir yapı geliştirin
 • Sonuçları analiz etmek ve gelişmelerin devamlılığını sağlamak için ekibe destek olun
 1. EN IYI UYGULAMA (BEST PRACTİCE)

Kullanıcı ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan çıktıyı veren süreçte kullanılan metodlar ve adımlardır.

En iyi uygulama daha çok bilimsel veriye dayanır. Bilimsel olarak genel Kabul görmüş olan uygulama en iyi uygulamadır. Eğer tanımlı buna benzer bir en iyi uygulama yok ise ölçümler sonucu ulaşılan bulgularda en iyi uygulama sonucunu verdiği benimsenen duruma uyum teşvik edilir.

En iyi uygulama için kalite planlama süreci

 • Mevcut uygulamaları ölç
 • Bulguları paylaş
 • Literatürle (bilimsel bilgiyle) karşılaştır
 • En iyi uygulamayı belirle
 • Nedenlerini araştır.
 • Yeniden ölç ve karşılaştır.
 1. İNOVASYON

Bazen ekip sadece bilimsel uygulamada görüleni uygulamakla kalmaz, kendi müşteri kitlesini en iyi şekilde tatmin edeceğini düşündüğü uygulamayı araştırır. Geleneksel olanı takip etmekle kalmaz, yaratıcı düşünme sonrası radikal değişiklikleri de öngörür. Süreç yeniden dizaynı ve yeniden mühendisliği inovasyon başlığı altına girebilir. Bir kök neden analizi veya FMEA ile başlayan iyileştirme süreci “yeniden mühendislik” (re-engineering) ile devam edebilir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir