İÇ DENETİMİN KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ KONUSUNDA ÜSTLENMEMESİ GEREKEN FAALİYETLER

MANSUR UCAR  Risk iştahının belirlenmesi, risk yönetimi süreçlerinin düzenlenmesi, riskler üzerine yönetim güvencesi verilmesi, risklere yönelik alınacak aksiyonların belirlenmesi ve risk yönetiminin sorumlusu olmak Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin üstlenmemesi gereken faaliyetlerdir. Çünkü bu faaliyetler, iç denetimin tarafsızlığını bozabilecek yönetime ait sorumluluklardır. İç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin kurulmasında veya geliştirilmesinde yönetime danışmanlık hizmeti verirken, “riskleri… Okumaya devam et İÇ DENETİMİN KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ KONUSUNDA ÜSTLENMEMESİ GEREKEN FAALİYETLER

Yayım tarihi
IC DENETIM olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

IC DENETIMIN RISKLER KONUSUNDA GUVENCE SAGLAMA FONKSIYONU

MANSUR UCAR İç denetim; bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetimin Kurumsal Risk Yönetimine ilişkin temel rolü ve görevi, risk yönetiminin etkinliği hakkında kuruma objektif güvence sağlamaktır. Yapılan araştırmalar, iç denetimin kuruma değer kattığı en önemli iki etkinliğin, büyük iş risklerinin uygun bir şekilde yönetildiği hakkında objektif güvence sağlamak ve risk yönetimi… Okumaya devam et IC DENETIMIN RISKLER KONUSUNDA GUVENCE SAGLAMA FONKSIYONU

Yayım tarihi
IC DENETIM olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

İÇ DENETİMİN KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIGI

MANSUR UCAR Kurumsal Risk Yönetimi kapsamında iç denetimin danışmanlık faaliyetleri, iç denetimin uygun koruma önlemleriyle belli şartlar altında üstlenebileceği faaliyetlerdir. Bu faaliyetler genel olarak risk yönetiminde iç denetim tarafından kuruma değer katarak geliştirilen faaliyetlerdir. Risklerin ve kontrollerin analizi için kullanılan araçları yönetimin kullanımına sunmak, Kurumsal risk yönetimini kuruma tanıtmak, risk ve kontrollere ilişkin bilgi düzeyini… Okumaya devam et İÇ DENETİMİN KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIGI

Yayım tarihi
IC DENETIM olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

BILGI TEKNOLOJILERI DENETIMI

 SEMIH EROGLU Bilişim sistemlerinin denetiminin önemi artık herkesçe kabul edilmektedir. Kamuda bilişim teknolojilerinin denetimine yönelik yararlanılan iki denetim rehberine rastlamaktayız. Bilgi teknolojileri denetimi alanında açık kaynak olarak ilk önemli eserlerdir. Bu rehberlerdeki konular sadece kamu sektörüne has konular olmadığından, diğer sektör denetçilerinin de denetimlerine önemli katkı sağlayabilecektir. A-Sayıştay Bilişim Sistemleri Denetim Rehberi: Sayıştay Denetçilerinin denetimlerine… Okumaya devam et BILGI TEKNOLOJILERI DENETIMI

İÇ DENETİM VE ETİK (2. KISIM)

SEMIH EROGLU Denetim faaliyeti Ön Çalışma, Saha Çalışması, Raporlama ve İzleme aşamalarından oluşur. Denetim faaliyetini Ön Çalışma aşaması genel olarak aşağıda belirtilen iş sırası çerçevesinde yerine getirilir Denetim Görev Süre Planının Oluşturulması Ön Araştırma Denetim Amacının Belirlenmesi Açılış Toplantısı Denetlenecek Alandaki Risklerin Belirlenmesi ve Önceliklendirilmesi Denetim Konusunun Anlaşılması ve Faaliyet Amaçlarının Belirlenmesi Riskli Alanların Tespit… Okumaya devam et İÇ DENETİM VE ETİK (2. KISIM)

IC DENETIM ve ETIK

SEMIH EROGLU Kamu denetim birimlerinin denetim alanlarına baktığımızda genellikle mali nitelikteki konulara yoğunlaştıklarını görmekteyiz. Ancak birçok demokratik ülkede ortaya çıkan skandallar devletlere olan güvenin azalmasına neden olmuştur. Etik ihlalleri, yasalarla düzenleme yapılmamış/yapılması uygun olmayacak alanlardaki ihlaller olarak belirtebiliriz. Bu tür ihlaller her ne kadar kanunlarla yasaklanmamışsa da, kamuya olan güvenin azalmasına önemli düzeyde neden olan… Okumaya devam et IC DENETIM ve ETIK

BILGI TEKNOLOJILERI DESTEKLI SUREKLI DENETIM

SEMIH EROGLU Yönetim bilimi için önemli isimlerden biri olan Henri Fayol yönetimi; Planlama, Örgütleme, Kumanda, Koordinasyon, Kontrol(Denetim) şeklinde 5 ana fonksiyona ayırmıştır.(1) Yönetimin önemli bir unsuru(fonksiyonu) olan denetimin Türkçe ve diğer dillerdeki kelime anlamlarına baktığımızda; Türk Dil Kurumu sözlüğü; “ Bir görevin yolunda yürütülüp yürütülmediğini anlamak için yapılan araştırma, denetim, bakı, teftiş, murakabe, kontrol” şeklinde tanımladığını,… Okumaya devam et BILGI TEKNOLOJILERI DESTEKLI SUREKLI DENETIM

IC DENETIM BIRIMI KURMA

YAZAN: SEMIH EROGLU  5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında olan bir çok idarede iç denetim birimi bulunmadığı ya da yeni oluşturulmaya başlandığını bilmekteyiz. Bir iç denetim birimine atandınız ve ilk atanan kişisiniz iç denetim biriminizi nasıl oluşturacaksınız? bu yazımda mevcut iç denetim mevzuatı göz önüne alınarak iç denetim biriminin nasıl oluşturulabileceğine değinilecektir. 1-Yönerge… Okumaya devam et IC DENETIM BIRIMI KURMA

Yayım tarihi
IC DENETIM olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

IC DENETCI YETKINLIKLERI ve IKI TEKNIK

YAZAN: SEMIH EROGLU Uluslararası İç Denetim 1210-Yeterlilik standardı ; “İç denetçiler, kişisel olarak, sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmak zorundadır. İç denetim faaliyeti de, toplu olarak, kendi sorumluluklarını yerine getirmek için gereken bilgi, beceri ve diğer vasıflara sahip olmak veya bunları edinmek zorundadır.” şeklindedir. Bu yazıda İç Denetim faaliyeti… Okumaya devam et IC DENETCI YETKINLIKLERI ve IKI TEKNIK

Yayım tarihi
IC DENETIM olarak sınıflandırılmış ile etiketlenmiş

IC DENETIM KALITE GUVENCE PROGRAMI

YAZAN: SEMIH EROGLU Ülkemizde özel sektör iç denetim faaliyetlerine kamudan önce başlamış olup özel sektör profesyonellerinin öncülüğünde 1995 yılında Türkiye İç Denetim Enstitüsü kurulmuştur. Kamuda iç denetime yönelik ilk önemli düzenlemeler 1999 yılında Türkiye’nin Avrupa Birliğine aday ülke olarak kabul edilmesi ile başlamıştır. Avrupa Birliğine katılım müzakerelerinin “Mali kontrol” başlığı doğrultusunda kamuda iç denetim faaliyeti… Okumaya devam et IC DENETIM KALITE GUVENCE PROGRAMI